דיני עבודה

מהו היקף משרה מלאה? 

עובד ייחשב כעובד במשרה מלאה אם יעבוד 43 שעות עבודה בשבוע

נפגעתי בתאונת דרכים בדרך חזרה מהעבודה - האם זו תאונת עבודה?

במקרה ואדם נפגע בתאונת דרכים בזמן העבודה, בדרך מביתו למקום העבודה או בדרך חזרה ממקום עבודתו לביתו, מדובר בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה. 
המשמעות היא שלנפגע סט זכויות כפול (פיצוי מביטוח לאומי ו/או פיצוי במסגרת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים) אותו יש לתכנן בקפידה ומוקדם ככל האפשר ממועד התאונה. 
מומלץ בחום להיוועץ בעו"ד מומחה. 

ממתי עובד זכאי לקבל דמי הבראה?

עובד אשר השלים שנת עבודה ראשונה אצל אותו מעסיק, יהיה זכאי לתשלום דמי הבראה בעבור השנה שחלפה.

האם הסכם קיבוצי גובר על חוזה העסקה אישי? 

אם הוראה של חוזה עבודה שונה מהוראות בהסכם קיבוצי – הוראה שבהסכם קיבוצי עדיפה.

אם ההוראות שבחוזה עבודה אישי מטיבה עם העובד, תחול הוראת החוזה האישי אלא אם כן ההסכם הקיבוצי מונע זאת במפורש.

אם חלים על עובד הוראות של כמה הסכמים קיבוציים, יחולו עליו ההוראות המטיבות עימו.

מהי הלנת שכר?
השכר ייחשב כשכר מולן במידה ולא ישולם עד ליום התשיעי שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה בגין אותו חודש שבעבורו הוא משתלם.

לדג': במידה ושכר עבודה משולם בגין חודש עבודה החל בין התאריכים 1-31 לחודש - שכר העובד ייחשב כמולן במידה ולא ישולם עד ליום ה- 9 לחודש העוקב שבו עבד העובד.

 

מקרקעין

מתי יש לרשום הערת אזהרה על המכר?
יש להקפיד כי מיד לאחר חתימת החוזה תירשם הערת אזהרה לטובת רוכש המקרקעין. מומלץ אף כי התשלום הראשון יישאר בנאמנות עד לביצוע רישום כאמור. רישום הערת אזהרה ימנע מהמוכר לבצע עסקה סותרת. במקרקעין אשר לא רשומים בטאבו, אין אפשרות לרשום הערת אזהרה, ולעיתים יש לקבוע מנגנון חלופי אחר, כגון רישום משכון ברשם המשכונות, אשר יבטיח את זכויות הרוכש.
מתי מתבצע רישום מלא בגין העברת הזכויות בנכס הנמכר?
הרישום מתבצע עם קבלת כל האישורים הרלוונטיים כגון: אישור על מס שבח, אישורי עירייה, לרבות היטלי השבחה ועוד.
**האמור לעיל כולל מידע בסיסי בטרם התקשרות בעסקת מקרקעין ודגשים חשובים בעסקאות מכר. מומלץ כי כל עסקת מקרקעין תבוצע בליווי צמוד של עו"ד הבקיא בתחום המקרקעין ואשר יוכל אף להעניק מענה ספציפי לכל מקרה לגופו. ליווי מקצועי צמוד ונכון של עו"ד בעל ניסיון ממשרדנו יכול לחסוך לכם עוגמת נפש והוצאות רבות בעתיד.
מהי "דירה יחידה" ומה המשמעות הכספית? 
"דירה יחידה" מוגדרת כדירת מגורים שהיא דירתו היחידה של הרוכש בישראל (ובאזור כהגדרתו בסעיף 16א לחוק), כאשר יראו דירת מגורים כדירה יחידה גם אם יש לרוכש, נוסף עליה, דירת מגורים בה חלקו של הרוכש הוא פחות מ- 25%.
מס רכישה נגזר בשיעור משווי העסקה. בנכסים שאינם מהווים "דירת מגורים", שיעור המס הינו קבוע לכל שווי הנכס ואילו לגבי דירות למגורים שיעור המס הינו מדורג.
כאשר רוכשים דירה יחידה קיים פטור ממס רכישה עד לסכום מסוים ומכאן המשמעות הגדולה של סיווג הדירה כדירה יחידה. 
האם קיימים פטורים / הקלות נוספות במס רכישה? 
בהחלט כן. קיימים מקרים נוספים בהם ניתן לקבל הקלה או פטור ממס רכישה. לדוגמא: בגין התחייבות למכור את הדירה הישנה או כתוצאה מהליך פינוי בינוי או העברת הדירה ללא תמורה ועוד. 
 
 

 

כדאי לדעת

31.10

“מהו היקף משרה מלאה? ” קרא עוד

31.10

“מהי "דירה יחידה" ומה המשמעות הכספית? ” קרא עוד

31.10

“נפגעתי בתאונת דרכים בדרך חזרה מהעבודה - האם זו תאונת עבודה?” קרא עוד