074-769-15-63

מי מאתנו לא רוכש היום מוצרים מיד שניה? בד בבד עם ההתפתחות הטכנולוגית, אתרי האינטרנט והרשתות החברתיות, אנו נחשפים למגוון רחב של מוצרי יד שניה [טלפונים סלולריים, מחשבים ניידים, מספרי טלפון – "מספרי זהב", מערכות סטריאו, אופניים, טלויזיות, משקפי שמש ריהוט וכו']  העומדים למכירה בדרך נגישה פשוטה.

אלא, לצד היתרונות הרבים ישנם גם מצבים בעייתיים שכן אפשרות מכירת מוצרים אלו בשוק הפריטים המושמים ללא כל פיקוח רשמי על המוכר, ללא בדיקת זהותו של המוכר [האם מישהו מאתנו אי פעם ביקש ת"ז ממוכר בעת רכישת "טלויזה" משומשת]  או בדיקת עצם בעלותו בשל המוכר במוצר המשומש ["החשבונית על האופניים אבדה לי" / "זרקתי" / "רכשתי על שם דודה שלי"] יוצרת לצערנו "פירצה" המאפשרת למיני גורמים מפוקפקים מסחר ער ונרחב ביותר במוצרים "גנובים" / "גניבים" או כאלו שהבעלות עליהם, אם היתה נבדקת בצורה ראויה, היתה מוטלת בספק רב. בצורה זו, רוכשים נורמיטיבים ושומרי חוק אשר רכשו בתמימות מוצר כלשהו במיטב כספם ממוכר "נחמד" עמו נפגשו למשך דקות ספורות בלבד, עלולים למצוא עצמם במאבק זכויות על אותו מוצר אותו רכשו מול צד שלישי שטוען לפתע לבעלות על המוצר שנגנב / נלקח ממנו שלא כדין והתגלגל בדרך לא דרך לידי המוכר.

במקרים מסוימים עלולים אותם רוכשים למצוא עצמם הן ללא המוצר  - שהושב כדין לבעליו החוקיים, והן - ללא הכסף כאשר המוכר פשוט "נעלם". התפתחות מסחרית זו מצריכה כמובן מענה חוקי / הסדרים משפטיים שיגנו על זכויות - הקונים מחד, זכויות הבעלים מאידך, והבטחת ניהול משק מסחרי זורם, פשוט יעיל תוך סופיות העסקה ויצרת וודאות – מצד שלישי. אלא, לצערנו מטבע הדברים "החוק" הפורמאלי והמשפט לעיתים מתקשים לעמוד בקצב המהיר של חיי המסחר, וכך נוצרים "לאקונות" -מקרים בעיתיים שאין להם עדיין מענה בחוק.   

כך, חוק המכר, אשר נחקק עוד בשנת  [עשרות שנים לפני שמישהו בכלל 1968 חלם על אינטרנט]  מספק מענה במסגרת  לחוק שכותרתו "תקנת השוק 34סעיף במטלטלין" בעיקר למצבים של רכישת מוצר "חדש" [או ממוכר שעוסק בממכר מוצרים שכאלו] ברם כפי שניווכח  לטעמנו החוק שותק ואינו מספק כלל מענה הולם לשוק עסקאות יד שניה כפי שהן מתרחשות בפועל בימינו. 
 
"תקנת השוק" הנ"ל - דנה באותו קונפליקט שבין רוכש המוצר לבין  הבעלים "האמיתי" של המוצר. בהתקיים תנאי תקנת השוק במיטלטלין, יזכה הרוכש של המוצר בבעלות "נקייה" במוצר גם אם רכש אותו ממי שלא(!) היה בעליו של המוצר באותה שעה, ובלבד שאותו רוכש ענה על חמישה תנאים במצטבר: האחד, הרוכש שילם תמורה בעד המוצר;  השני, הרוכש היה תם לב בעת הרכישה ולא ידע כי הוא רוכש את המוצר / זכויות ממי שאינו הבעלים האמיתיים של המוצר.  השלישי, כי קיבל חזקה בפועל על המוצר. הרביעי, כי הנכס נרכש ממוכר העוסק דרך קבע במכירת נכסים מסוגו של הממכר (אין חובה שזה יהיה עיסוקו היחיד של המוכר) ;והחמישי, כי המכירה התבצעה במהלך עסקיו הרגיל של המוכר.

ונשאלת השאלה מה הדין אם כן בעת רכישת מיטלטלין או מוצר מיד שנייה? שהרי, שתי הדרישות האחרונות לעיל, דהיינו קניית המוצר ממוכר שעיסוקו במכירת נכסים מסוג המוצר ואשר נמכר במהלך עסקיו הרגיל של המוכר, עומדות בניגוד גמור למסחר המתרחש באופן רגיל במסגרת עסקאות מוצרי יד השניה / המשומשים ועל כן לכאורה אין כל תחולה לתקנת השוק ו/או להגנה על הקונה התמים. שכן, אדם פרטי אשר מפרסם למכירה מכשיר טלפון או טלויזה משומשים, אינו נחשב מוכר שעיסוקו במכירת נכסים מסוג זה ואף אינו נחשב בוודאי כמי שמכר את המוצר במהלך עסקיו הרגיל.       

כך, לטעמנו נוצר כיום מצב בעייתי מאוד שבו קונה שרכש מוצר כלשהו בשוק המשומשים, בתום לב ובתמורה, יכול וידרש להשיב את המוצר לבעליו החוקי, לכשיתברר כי המוצר נרכש ממוכר שאינו עוסק בכך ו/או "בעסקת אקראי" של מוכר שלא עסקיו הרגיל.

לדעת הח"מ עקב שינויי העתים אין מנוס מלבד לתקן את החוק ולהרחיבו באופן כזה שתוקנה הגנה של תקנת השוק גם לרוכשים שרכשו בתום לב ובתמורה מלאה מוצרים מיד שנייה גם ממי שאינם עוסקים דרך קבע במכירת נכסים מסוגו של הממכר ואין זה עיסוקם הרגיל, וזאת לאור אופי העסקאות כיום והיקף העסקאות של מוצרי יד שנייה באינטרנט או ברשתות החברתיות. בהקשר זה ניתן כדוגמה מקרה בו ייצג משרדנו לקוח שרכש "מספר זהב" השווה כעת  מאות אלפי ₪, בתום לב ובתמורה ממשווק מורשה של חברה סלולראית מסויימת. 

הלקוח החל בפעולת קמפיין שיווקי לעסקו בהתבסס על מספר הטלפון שרכש, אלא שכעבור מספר ימים ובעיצומן של ההכנות לקמפיין "נעלם" לפתע המספר, כך שלא ניתן היה לחייג אליו ולא באמצעותו. בירור מהיר העלה כי המספר "הופקע" מידיו של הלקוח על ידי החברה סלולארית והועבר לצד ג' אשר טען כי המספר למעשה נגנב ממנו ועל כן  שייך לו, ולא ללקוח משרדנו. 

 

הגנה על הקונה במקרה של רכישת מוצר משומש / מיד שניה

 

הגנה על הקונה במקרה של רכישת מוצר משומש / מיד שניה

 


יניב גבע ושות'

משרד עורכי דין

טלפון: 074-769-15-63

מייל: hadar@glaw.co.il

פקס: 08-9477120

סניף רחובות (ראשי)
רחוב אופנייהר 5, פארק המדע, רחובות 76701


משרדים

סניף יבנה
רחוב הגולן 24, יבנה 8150428

צור קשר


לפרטים וקביעת פגישה ראשונית 
מלאו את הטופס ונחזור אליכם:

יניב גבע ושות'

משרד עורכי דין

צור קשר

סניף רחובות (ראשי)
רחוב אופנייהר 5, פארק המדע, רחובות 76701

סניף יבנה
רחוב הגולן 24, יבנה 8150428

משרדים

פקס: 08-9477120

לפרטים וקביעת פגישה ראשונית מלאו את הטופס ונחזור אליכם: