074-769-15-63

ארנונה היא למעשה מס שמי שמטיל אותו היא הרשות המקוד מית למימון פעילותה. חוקי ותד קנות הנוכחיים נקבעו בשנות ה  לאחר תקופת 20 של המאה ה 80 האינפלציה המשתוללת. מדוד בר בסט תקנות, חוקים, הוראות והנחיות סבוך ביותר שאף אינו אחיד בין רשות לרשות ותלוי גם בחוקי העזר העירוניים. חברות (וגם אנשים פרטיים) רבות משלמות את הארנונה מיד עם קבלת החיוב כמעט באופן אוטומטי מבלי לבדוק את החיוב לעומק או מבלי להבין את מהותו.

זו טעות שיכולה לעלות לכם מאות אלפי שקלים ויותר. רק לאחרונה משרדנו ייצג חברה שנדרשה לפתע וללא כל התראה  2018 מוקדמת, במהלך שנת לשלם למועצה מקומית מסוימת חוב ארנונה (לכאורה), שהורכב כולו מחיובי עבר שלא נדרשו  שנים!!. 8 מעולם ובמשך מעל ל- למעשה זה אינו מקרה חריג. לקוחותינו פונים אלינו באופן שוטף עם שלל חיובים שונים ומד שונים שמטילות הרשויות המקוד מיות השונות.

במקרה זה לאחר התערבות משרדנו בוטל החוב לחלוטין. במקרים רבים מדובר בסכומים לא מבוטלים (למשרדד נו פנה לקוח עם דרישת חוב רטד )!₪ 15,000,000 רואקטיבית של ובהחלט יש מה לעשות בנידון. והרבה. במאמר מוסגר נציין כי משרדנו מודע היטב לרגישויות השונות ולמערכות היחסים העד דינות לעיתים שבין החברות לרד שויות המקומיות השונות. תמיד יש פתרונות.     

דרישות חוב חריגות יכולות לנד בוע ממגוון סיבות. ביניהן חיובים רטרואקטיביים עקב פערים שפד תאום התגלו לרשות, שינויי סיווג הנכס הגורר שינוי חיוב או שינוי במדיניות סיווג הנכסים, בניה חדשה והגדלת שטחים במפעל או בחברה ועוד.   בכל אחד מהמקרים ניתן ורצוי לנקוט בהליכים נקודתיים להד פחתת החיוב באופן משמעותי, לעיתים עד כדי ביטולו. שימו לב – עליכם לפעול בזריזות. טווחי הזמנים להגשת הסתייגויות על החיוב הם קצרים יחסית ואסור להתמהמה. 
 
טענות אפשריות להפחתה או ביטול החיוב – טענות עובדתיות וטענות משפטיות 90השגה למנהל הארנונה – תוך יום בלבד ממועד קבלת דרישת החיוב -  קיימת רשימה סגורה של נושאים ותחומים שמוגדרים כטכניים/עובדתיים אותם הניד שום (מקבל החיוב) יכול לעלות במסגרת השגה כגון: הנכס אינו מצוי ב"אזור" כהגדרתו בהודעה, הנישום אינו המחזיק בנכס, קיימת טעות בנוגע לסוג הנכס, סיווג, גודל הנכס וכפל תשלוד מים. 

ככל שהשגה נדחית כולה / חלקה על ידי מנהל הארנונה, עומדת לנישום הזכות לפנות לוועדת ערר ומשם גם לבית המד שפט לעניינים מנהליים במסגרת ערעור מנהלי על החלטת ועדת הערר.   חשוב לדעת כי לא די בהליכי ההשגה למנהל הארנונה. במד קרים מסוימים לא ניתן יהיה לדון בטענות הנישום במסגרת "השגה" אלא הדבר יחייב פניה ישירה גם לערכאות משפטיות. כך, טענות כגון פסלות, חריגה מסמכות, חוסר סבירות, חיוב רטרואקטיבי, התיישנות, שיהוי, הסתמכות וכיוצ"ב יחייבו את הנישום להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים.

חשוב: עתירה יש להגיש בהקדם  יום מקבל הודד 45 ולא יאוחר מעת החיוב. אם חלף המועד אזי למרות הטענות המוצדקות עלול בית המשפט לדחות העתירה כולה בלי דיון לגופה.   כל אחת מהטענות שציינו, באם תתקבל, עשויה להפחית את החיוב בצורה משמעותית עד כדי ביטולו לחלוטין. ההמלצה שלנו – פעלו בזריזות והיוועצו במומחים שמבינים לעומק את התחום ואת הדקויות השונות, כמו גם את האינטרסים העסד קיים ארוכי הטווח שלכם. 
 

הפחתת חיובי ארנונה –
עשה ואל תעשה

 

הפחתת חיובי ארנונה – עשה ואל תעשה

 


יניב גבע ושות'

משרד עורכי דין

טלפון: 074-769-15-63

מייל: hadar@glaw.co.il

פקס: 08-9477120

סניף רחובות (ראשי)
רחוב אופנייהר 5, פארק המדע, רחובות 76701


משרדים

סניף יבנה
רחוב הגולן 24, יבנה 8150428

צור קשר


לפרטים וקביעת פגישה ראשונית 
מלאו את הטופס ונחזור אליכם:

יניב גבע ושות'

משרד עורכי דין

צור קשר

סניף רחובות (ראשי)
רחוב אופנייהר 5, פארק המדע, רחובות 76701

סניף יבנה
רחוב הגולן 24, יבנה 8150428

משרדים

פקס: 08-9477120

לפרטים וקביעת פגישה ראשונית מלאו את הטופס ונחזור אליכם: